Volksuniversiteit Het Groene Hart

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: PON2181W

Filosofie van het zelf

Filosofie van het zelf
Cursuscode: PON2181W

Zelfkennis, zelfontplooiing, zelfexpressie, zelfbescherming, zelfrechtvaardiging, zelfacceptatie: bij veel van onze overwegingen denken en praten we voortdurend over ons ‘zelf.’ Maar wat is dat zelf eigenlijk? Bestaat er  wel zoiets als een zelf? Zo niet, waar hebben we het dan de hele tijd over als we het over het zelf hebben? En zo wel, hoe verhoudt dat zelf zich dan tot ons lichaam, onze hersenen, onze geest? En wat betekent dat voor hoe we ons-zelf kunnen begrijpen en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen?
In deze cursus van vijf avonden bespreken we de antwoorden die zowel westerse als niet-westerse filosofische tradities op deze vragen hebben geformuleerd. In elke les staat een ander perspectief op het zelf centraal. Samen lezen we een beroemd filosofisch fragment en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Een korte, individuele schrijfopdracht biedt ruimte voor persoonlijke verwerking van de lesstof.

Dinsdag 18 januari 2022
5 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 102,75 plus € 1,25 materiaalkosten.
Dhr. T.P. (Peter) Huijzer

Mee te brengen door de cursist: pen en papier voor eigen notities


De kosten voor fotokopieën zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

19:30 - 22:00
Locatie: mboRijnland (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
T.P. (Peter) Huijzer
T.P. (Peter) Huijzer