De Organisatie

Volksuniversiteiten - er zijn er ruim zeventig in Nederland - kunnen op verschillende manieren georganiseerd zijn. Volksuniversiteit Het Groene Hart is een stichting met een bestuur en tussen de 35 en 40 vrijwilligers, verdeeld over drie taakgroepen. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het samenstellen, aanbieden en laten uitvoeren van het cursusprogramma en alles wat daarbij komt kijken, en het in algemene zin laten functioneren van de Volksuniversiteit.

Bestuur en taakgroepen
Het bestuur is belast met het beleid, functioneren, de organisatie en continuïteit van Volksuniversiteit Het Groene Hart. Het bestuur bestaat uit:

  • het Dagelijks Bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.
  • het Algemeen Bestuur: het Dagelijks Bestuur en de coördinatoren van de taakgroepen.

Voorzitter: Geert Wammes
Secretaris: Louw Oost
Penningmeester: Hans ter Telgte
Programmamanager Cursusaanbod: Bep Nauwels
Coördinator Public Relations & Marketing: Denise Zwamborn-Hermenet
Coördinator Middelen & Voorzieningen: Hans ter Telgte

bestuur

De andere vrijwilligers zijn ingedeeld in een van de taakgroepen:

  • Taakgroep Cursusaanbod heeft als opdracht het (blijven) bedenken en opzetten van het cursusprogramma. Ze onderhoudt contact met de docenten, zorgt voor geschikte cursuslocaties en voor de informatiestroom naar de administratie.
  • Taakgroep Public Relations & Marketing heeft tot doel de publieksgroepen te informeren, de inschrijving op cursussen te bevorderen en de naamsbekendheid van de Volksuniversiteit te vergroten. Dit gebeurt met de (sociale) media, de website, nieuwsbrief en overige publicaties.
  • Taakgroep Middelen & Voorzieningen is verantwoordelijk voor de cursusadministratie, ICT-beheer, huisvesting en facilitaire zaken. Deze taken zijn essentieel voor het goed functioneren van de organisatie.

Elke taakgroep wordt begeleid en aangestuurd door een coördinator. Die zorgt ervoor dat alles wat tot de verantwoordelijkheid van de taakgroep behoort goed wordt uitgevoerd.