Voorwaarden cadeaubonnen:

Voorwaarden Cadeaubonnen uitgegeven door Volksuniversiteit Het Groene Hart:

  1. De cadeaubon is overdraagbaar.
  2. De cadeaubon is te verzilveren door middel van inschrijving via onze website www.vuhetgroenehart.nl op een lezing, cursus, workshop of excursie bij Volksuniversiteit Het Groene Hart.
  3. Bij de inschrijving dient het bonnummer te worden ingevuld onder opmerkingen.
  4. Bij de inschrijving aangeven dat er met een automatische incasso mag worden betaald. Alleen het saldo (cursusbedrag minus de bonwaarde) wordt dan van uw rekening afgeschreven. Als de bonwaarde gelijk is aan het cursusbedrag, dan wordt uiteraard niets van uw rekening afgeschreven. Met iDEAL betalen kan ook, maar dan wordt eerst het cursusbedrag afgeschreven en wordt het saldo van de bonwaarde weer terug op uw rekening gestort.
  5. De bon is twee jaar geldig en in te wisselen tot uiterlijk de datum die op de bon staat vermeld.
  6. Zonder een geldig bonnummer heeft u geen recht op verzilvering.
  7. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
  8. De Volksuniversiteit administreert de bonnummers en het resterende saldo.
  9. Het saldo is opvraagbaar via email aan: info@vuhetgroenehart.nl onder vermelding van het bonnummer.
  10. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Volksuniversiteit Het Groene Hart.