Volksuniversiteit Het Groene Hart

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Volksuniversiteit Het Groene Hart is een uitnodigend platform voor mensen die door middel van leren beter kunnen participeren in de samenleving en hun persoonlijk leven kunnen verrijken. Volksuniversiteit Het Groene Hart is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd en religieuze, culturele of politieke achtergrond.
De ruim 2.000 inschrijvingen per jaar bewijzen dat Volksuniversiteit Het Groene Hart een instituut is dat niet weg te denken is in de samenleving. Als vrijwilliger werken voor Volksuniversiteit Het Groene Hart is dan ook dankbaar werk en vormt een wezenlijke bijdrage aan de opleiding, de vrijetijdsbesteding en de bewustwording van de inwoners van onze regio. Een concrete invulling van het overheidsbeleid gericht op 'Een leven lang leren'.

Geschiedenis Volksuniversiteit Het Groene Hart
In 1977 stak een groep enthousiaste Woerdenaren onder leiding van Gerrit Luidinga de koppen bij elkaar om tot de oprichting van een volksuniversiteit in Woerden te komen. De Stichting Volksuniversiteit Woerden werd opgericht en een eerste programma werd aangeboden. Het bleek een schot in de roos, want al in het eerste jaar werden ruim 600 inschrijvingen geregistreerd. Veel meer dan verwacht of gehoopt en daarmee was Volksuniversiteit Woerden een feit.
Op 1 januari 2014 hebben Volksuniversiteit Woerden en Volksuniversiteit Bodegraven-Reeuwijk de handen ineengeslagen om te komen tot Volksuniversiteit Het Groene Hart. Samen sterk; is de achterliggende gedachte van deze fusie. Door efficiënt samen te werken kan een veelzijdig en gevarieerd cursusprogramma in een groter gebied worden aangeboden. Het kantoor is gevestigd in Woerden.

Organisatie
Volksuniversiteiten (er zijn er ruim zeventig in Nederland) kunnen op verschillende manieren georganiseerd zijn.
Volksuniversiteit Het Groene Hart is een stichting met een bestuur en circa 40 vrijwilligers verdeeld over drie taakgroepen (Cursusaanbod, PR & Marketing en Middelen & Voorzieningen). De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het in algemene zin laten functioneren van het instituut Volksuniversiteit Het Groene Hart en het samenstellen van het cursusprogramma. Tot 2004 ontvingen wij een bescheiden bijdrage van de gemeente (minder dan 10% van de begroting). De laatste jaren zijn wij geheel aangewezen op de opbrengsten van de cursusbijdragen. Hierin slagen wij dankzij de inzet, betrokkenheid en professionaliteit van het bestuur en de vrijwilligers.

Bestuur en taakgroepen
Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en coördinatoren van de drie taakgroepen (Cursusaanbod, PR & Marketing en Middelen & Voorzieningen). Alle vrijwilligers maken deel uit van een van de drie taakgroepen. De Taakgroep Cursusaanbod houdt zich bezig met het bedenken en opzetten van het cursusprogramma. De Taakgroep PR & Marketing zorgt ervoor dat de cursussen bekend gemaakt worden bij (potentiële) cursisten. De Taakgroep Middelen & Voorzieningen houdt zich bezig met de cursusadministratie, ICT-beheer, huisvesting en andere facilitaire zaken.

Samenstelling bestuur:
 
Voorzitter: Geert Wammes
Secretaris: Louw Oost
Penningmeester: Hans ter Telgte
Coördinator Middelen en Voorzieningen: Hans ter Telgte
Coördinator PR & Marketing: Peggy van Leeuwen
Programmacoördinator cursusaanbod: Karin Lamers