Volksuniversiteit Het Groene Hart

Bestellijst

Geen bestellingen

De Organisatie

Organisatie

Volksuniversiteiten, er zijn er ruim zeventig in Nederland, kunnen op verschillende manieren georganiseerd zijn. Volksuniversiteit Het Groene Hart is een stichting met een bestuur en tussen de 35 en 40 vrijwilligers verdeeld over drie taakgroepen.

 • Taakgroep Cursusaanbod
 • Taakgroep Public Relations & Marketing
 • Taakgroep Middelen & Voorzieningen

De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het samenstellen en laten uitvoeren van het cursusprogramma en alles wat daarbij komt kijken en het in algemene zin laten functioneren van de Volksuniversiteit.


Bestuur en taakgroepen

Het bestuur is belast met het beleid, organisatie, functioneren en continuïteit van Volksuniversiteit Het Groene Hart.

Het bestuur bestaat uit:

 • Dagelijks Bestuur: de voorzitter – de secretaris – de penningmeester
 • Algemeen Bestuur: Dagelijks Bestuur en coördinatoren van de drie taakgroepen

Alle vrijwilligers zijn onderverdeeld in een van de drie taakgroepen. Elke taakgroep wordt aangestuurd en begeleid door een coördinator.

Hij/zij zorgt ervoor dat alles dat tot de verantwoordelijkheid van de taakgroep op een goede wijze wordt uitgevoerd.

 

Taakgroep Cursusaanbod

Houdt zich bezig met het continu bedenken en opzetten van het cursusprogramma. Zij onderhouden contact met de docenten, zorgen voor een geschikte cursuslocatie en zorgen voor de informatiestroom naar de administratie.

Het cursusaanbod is onderverdeeld in groepen:

 • Talen
 • Creatief
 • Culinair
 • Kunst & Cultuur
 • Huis & Tuin
 • Mens & Maatschappij
 • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Computer & Media
 • Thema's 2021-2022

Taakgroep Public Relations & Marketing

Heeft tot doel het bevorderen van de relatie tussen Volksuniversiteit Het Groene Hart en haar publieksgroepen. We doen dit via de (sociale) media, de website, de publicaties en de nieuwsbrief. Met als doel de naamsbekendheid van de Volksuniversiteit te vergroten en de inschrijving op cursussen te bevorderen.


Taakgroep Middelen & Voorzieningen

Houdt zich bezig met de cursusadministratie, ICT-beheer, huisvesting en facilitaire zaken. Een omvangrijk pakket dat aan de basis staat voor het goed functioneren van de organisatie.


Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Geert Wammes
Secretaris: Louw Oost
Penningmeester: Hans ter Telgte
Coördinator Middelen & Voorzieningen: Hans ter Telgte
Coördinator Public Relations & Marketing: Peggy van Leeuwen
Programmamanager cursusaanbod: Karin Lamers


Tot slot

Volksuniversiteit Het Groene Hart is een non-profit organisatie die geheel is aangewezen op de cursusbijdragen. Hierin slagen wij dankzij de inzet, betrokkenheid en professionaliteit van alle vrijwilligers en het bestuur. Vind je het leuk om als vrijwilliger bij de Volksuniversiteit aan de slag te gaan? Bekijk dan hier onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Heb je vragen of opmerkingen over Volksuniversiteit Het Groene Hart of een van onze cursussen? Neem dan contact op via info@vuhetgroenehart.nl

We vinden het leuk om van je te horen!